Zákonné informace


Zákonné informace

Společnost DRFG Bond Investment s.r.o. je řízenou osobou ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a tvoří koncern s řídící osobou, kterou je společnost DRFG a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 28264720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 5448, kdy řídící osoba uplatňuje v řízené osobě jednotné řízení sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

 

Ke stažení:

Zakladatelská listina společnosti ze dne 18.02.2021 (PDF)

Auditovaná zahajovací rozvaha ke dni 05.03.2021 (PDF)

Auditovaná mezitímní účetní závěrka za období od 05.03.2021 do 31.03.2021 (PDF)