Pro investory


Dluhopisy DRFG Bond Investment

 Dne 13.04.2021 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2021/038595/CNB/570, S-Sp- 2021/00025/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Bond Investment s.r.o., IČO 09986375, Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021 s maximální celkovou jmenovitou hodnotou nesplacených dluhopisů vydaných v rámci nabídkového programu 2 mld. Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 15.04.2021.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Bond Investment s.r.o. včetně emisních podmínek naleznete ke stažení zde:

 

Dne 19.04.2021 přijala společnost DRFG Bond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 27.08.2021 přijala společnost DRFG Bond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 21.01.2021 přijala společnost DRFG Bond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 24.02.2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2022/018706/CNB/570, S-Sp-2022/00015/CNB/572, kterým společnosti DRFG Bond Investment s.r.o. schválila dodatek č. 1 k základnímu prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021.  Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 26.02.2022. Rozhodnutí ČNB a 1. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Bond Investment s.r.o. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 28.02.2022 přijala společnost DRFG Bond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 28.02.2022 přijala společnost DRFG Bond Investment s.r.o. k základnímu prospektu dluhopisů Konečné podmínky emise dluhopisů.

Konečné podmínky emise dluhopisů s obsahem shrnutí emise dluhopisů, informacemi o emitentovi, informacemi o cenných papírech, popisem rizik, informacemi o veřejné nabídce, spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: